Over TC Nijverdal

Over Tennisclub Nijverdal
Als TC Nijverdal beschikken we over een uitstekende accommodatie die prachtig gelegen is aan de rivier de Regge Het park is in 1997 volledig in het bezit is gekomen van onze vereniging. In 2006 is het park overgedragen aan de speciaal opgerichte Stichting Tennispark Duivecate (STD). We zijn er trots op dat in 2006 TCN en STD hebben kunnen renoveren. We beschikken nu over 8 Tennisforce-banen. Alle Tennisforce-banen zijn verlicht. Het hele jaar door kunnen de leden dus tot ‘s avonds laat tennissen. In een club als de onze gelden bepaalde regels. Deze zijn bedoeld om het tennissen plezierig te houden. Wij vragen u daarom vooral kennis te nemen van het baanreglement. Omdat wij er allemaal belang bij hebben dat de banen goed bespeelbaar blijven, vragen wij vooral uw aandacht voor de artikelen over het baangebruik en het baanonderhoud. U bent lid geworden van een club waar veel vrijwilligers met plezier helpen de vereniging draaiende te houden. Misschien mogen we in de toekomst ook een beroep op u doen om te helpen bij een bepaalde taak! We hopen dat u veel plezier zult beleven aan de tennissport en dat deze info daarbij een goede steun is.
 
Het bestuur van Tennis Club Nijverdal
 
Tennis Club Nijverdal
De TC Nijverdal werd opgericht op 1 augustus 1931. Het is een zelfstandige vereniging die ruim 400 leden telt. Nederland is verdeeld in 15 tennisdistricten. Deze districten worden gekoppeld door de Koninklijke Neder-landse Lawn Tennis Bond, afgekort K.N.L.T.B. Onze club maakt deel uit van het district Overijssel.
 
De organisatie
Het bestuur bestaat uit 7 personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast kent onze vereniging een aantal commissies. 
 
Tennispark
Tennispark “Duivecate” is gelegen aan de Sportlaan te Nijverdal. Telefoon clubhuis: 0548-611826. We beschikken nu over 8 Tennisforce-banen, waarop ook in het winterseizoen, als de weersomstandigheden het toelaten, kan worden getennist. Alle Tennisforce-banen zijn verlicht. U kunt tot ‘s avonds 23.00 uur tennissen. Op het park staat een clubgebouw met kleed- en douchegelegenheid, en natuurlijk een ruime kantine met een geheel eigentijdse uitstraling. Voor de kantine ligt een sfeervol, gedeeltelijk overdekt, terras.
 
Statuten en huishoudelijk reglement
In het lidmaatschap van onze vereniging ligt tevens besloten het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. Onze statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen liggen voor u ter inzage bij het secretariaat en staan op de website. Klik hier voor de statuten en klik hier voor het huishoudelijk reglement.
 
Clubblad/Nieuwsbrief
Ons clubblad ’t Balleke, verscheen tot 2013 zes maal per jaar. Het blad bevatte allerlei informatie over zaken die belangrijk waren voor het goed functioneren van een vereniging, zoals: bestuursmededelingen, nieuws uit de commissies, evenementenkalender, kortom: allerlei informatie die de mogelijkheid gaven aan activiteiten binnen de vereniging deel te nemen. ’t Balleke werd ook op onze website gepubliceerd. De laatste twee edities zijn nog terug te vinden op de website (tabblad Vereniging/Clubblad). Bovengenoemde zaken worden nu periodiek genoemd in de nieuwsbrief die meerdere malen per jaar via e-mail wordt verspreid en gepubliceerd op de website.
 
Enkele activiteiten binnen onze vereniging:
Tijdens alle verenigingsactiviteiten, zoals: toernooien, competitie, clubkampioenschappen e.d. wordt geprobeerd om minimaal 1 baan voor recreanten beschikbaar te houden, m.u.v. de racketmix op dinsdagavond!
 
Racketmix
DINSDAGAVOND: Racketmix Senioren vanaf 18.00 uur
Het gebruik van de banen is vastgelegd in het baanreglement.
 
Competitie
De TCN neemt met een groot aantal teams deel aan de districtscompetitie en de landelijke competitie. De competitie begint meestal begin april en duurt tot begin juni. De seniorencommissie streven ernaar de teams op sterkte in te delen, opdat wij als vereniging binnen het district en landelijk op een hoger niveau mee kunnen spelen. Samenstelling van de teams vindt plaats in het najaar.
 
Wintercompetitie
De wintercompetitie is een jaarlijks terugkerende onderlinge competitie voor leden vanaf 16 jaar. Gespeeld wordt op de vaste donderdagavond van 18.30 uur tot 21.30 uur. Er worden alleen dubbelpartijen gespeeld, alles volgens de bekende FTO regels.
 
Toernooien
De seniorencommissie organiseert per seizoen weer een groot aantal toernooien. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op de website onder het kopje: activiteiten. En vooral: schrijf u eens in voor een toernooi! Het is sportief en gezellig! Geen betere manier om medeclubleden te leren kennen dan deelname aan bijvoorbeeld een clubkampioenschap. Jaarlijks organiseert de Open toernooi commissie een toernooi, dat ook openstaat voor deelnemers van buiten onze club.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 548 611 826 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden kantine)

Duivecate

Sportlaan 12
7443 RA Nijverdal

KVK-nummer

40073149