Vooraankondiging: online ALV 8 maart 2021

30 januari 2021


Wij hebben nog steeds te maken met Coronamaatregelen die een Algemene Leden Vergadering (ALV) in ons clubhuis of een andere fysieke locatie onmogelijk maken. Het bestuur gaat ervan uit dat deze maatregelen ook de komende maanden geheel dan wel deels nog van kracht zullen zijn.

Het bestuur heeft daarom het voornemen de ALV van 8 maart a.s. online te laten plaatsvinden. Dit is mogelijk op grond van de Spoedwet ALV.

De ALV zal plaatsvinden op maandag 8 maart 2021, om 20.00 uur. Dit gebeurt online via Microsoft Teams. Voor degenen die nog nooit gebruik hebben gemaakt van Microsoft Teams, hebben we alvast deze handleiding gemaakt.  Aan de voorbereiding van de ALV wordt nog hard gewerkt. De agenda zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen voor 8 maart 2021, met alle leden gedeeld worden inclusief bijbehorende stukken. Ook volgt nog nadere informatie over de wijze waarop je kan inloggen bij de digitale ALV.

Hopelijk hebben we je zo voldoende geïnformeerd. Voor nadere vragen kan je contact opnemen met het bestuur, bij voorkeur via email ([email protected])

Met sportieve groet,

Bestuur TC Nijverdal

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 548 611 826

Duivecate

Sportlaan 12
7443 RA Nijverdal