Enkele woorden van de voorzitter

11 januari 2019


Beste leden van Tennisclub Nijverdal,
 
Allereerst wil ik jullie namens het bestuur nog een heel gezond en sportief 2019 toewensen.
Daarnaast wil ik jullie alvast de datum van de algemene leden vergadering (ALV) doorgeven. Die zal gehouden worden op dinsdag 26 februari. De definitieve uitnodiging volgt nog.
 
Namens het bestuur wil ik jullie attenderen op het volgende: in de afgelopen maanden heeft Tim Pool aangegeven dat het bestuurlijke werk niet iets is wat hij nog langer ambieert. Of zoals Tim het ook mooi aangeeft: de knolletjes zijn een beetje op en hij wil graag plaats maken voor de jongere generatie.
Wel hebben we met Tim afgesproken dat we graag van zijn kennis en kunde gebruik willen blijven maken, Dit zal dan op projectbasis zijn.
Er komt dus een plaats vrij in het bestuur van TCN.

Bij deze dus een oproep: wie zou ons willen komen versterken?

We kunnen ons ook voorstellen dat gelijk in het bestuur een stap te ver is, maar we zoeken ook enthousiaste leden die in kleinere projecten wat voor de tennisclub zouden willen betekenen. Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld commissie ledenwerving en ledenbehoud, sponsoring, kantine e.d.  Samen kunnen we ervoor zorgen dat TCN een club is en blijft waarin we met elkaar de schouders eronder zetten en zorgen dat de juiste zaken verder ontwikkeld worden.
 
Graag horen we van jullie!
 
Aanmeldingen kun je natuurlijk doen bij leden van het bestuur maar ook via de mail [email protected]
 
Hartelijke groet,
 
Albert Marsman

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0548 – 61 18 26

Duivecate

Sportlaan 12
7443 RA Nijverdal