Algemene Ledenvergadering (ALV): 14 maart 20.00 uur

11 maart 2022


Aanstaande maandag is de Algemene Ledenvergadering (ALV) in ons clubgebouw. We starten om 20.00 uur.
De agenda vind je hieronder (en is ook verstuurd per nieuwsbrief naar onze leden):
 
Datum: maandag 14 maart 2022 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: clubgebouw TC Nijverdal
AGENDA
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Notulen ALV november 2021
  De notulen zijn opvraagbaar via [email protected]
 4. Jaarverslag bestuur 
  Het jaarverslag is opvraagbaar via [email protected] en wordt zoals gebruikelijk ter vergadering toegelicht.  
 5. Jaarrekening 2021
  Wordt zoals gebruikelijk ter vergadering toegelicht   
 6. Verslag kascommissie: Heleen Visser en Sjerai Zwienenberg
  a. Aftredend: Heleen Visser
  b. Vacature nieuw lid kascommissie 
 7. Goedkeuring jaarrekening 2021 en décharge bestuur
 8. Vaststelling begroting voor 2022  
 9. Projecten & initiatieven 
 10. Speerpunten
 11. Toelichting lopende zaken
 12. Afscheid en verkiezing bestuurs- en commissieleden   
  a. Vacature ledenadministratie (urgent!)
  b. Vacature schoonmaakster 
  c. Aftredende commissieleden 
 13. Rondvraag 
 14. Sluiting   
Met sportieve groet, 

Bestuur TC Nijverdal

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 548 611 826 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden kantine)

Duivecate

Sportlaan 12
7443 RA Nijverdal

KVK-nummer

40073149